Geschiedenis van de ziekte

Psoriasis is geen moderne beschavingsziekte, zij bestaat al eeuwen. Vroeger behandelde men huidziekten met behulp van geneeskrachtig werkende planten, in de vorm van geperste sappen.
Men kan vaststellen dat psoriasis nog tot in het begin van de vorige eeuw met andere huidziekten 'op één hoop gegooid' werd en vaak met lepra werd verwisseld. Lepra werd toen overigens als aanduiding van een speciale vorm van huidschilfering gebruikt.

Pas vanaf het midden van de negentiende eeuw lukte het om het ziektebeeld van psoriasis te schetsen.
Psoriasis is een aandoening die al heel lang bekend is in de medische wereld. Er komen zelfs al verwijzingen voor in de Bijbel, toen men nog dacht dat psoriasis en lepra dezelfde ziektes waren. Men gelooft dat de Griekse arts Galenus (200 – 133 voor Christus) de eerste persoon was die het woord ‘psoriasis’ gebruikte.
Het verschil tussen psoriasis en lepra werd duidelijk in 1941 door het werk van de Oostenrijkse dermatoloog Hebra.
Deze dermatoloog heeft in 1856 een atlas opgesteld over huidaandoeningen, namelijk ‘Atlas der Hautkrankheiten’.
Ondanks dit werk, bleef de verwarring tussen psoriasis en lepra nog vele eeuwen bestaan. Het gevolg was dat patiënten met één van de beide ziektes, vaak het slachtoffer werden van uit-sluiting en discriminatie. De mensen hadden een helse schrik voor lepra of melaatsheid. Hierdoor belandden patiënten zelfs op de brandstapel, en zo zouden ook talrijke psoriasispatiënten tevergeefs aan hun einde gekomen zijn.