Definitie

Psoriasis is afgeleid van het Griekse woord 'Psöria' dat op zijn beurt is afgeleid van het werkwoord "psaö" dat krabben betekent. Het is absoluut geen 'moderne' welvaartziekte. De term 'psoriasis' kwam al in de oudheid voor.

Het is een ziekte waarvan het verloop onvoorspelbaar is; periodes van verbetering en ver-slechtering wisselen elkaar af. Een normale huid vernieuwt zich om de maand; een psoriasishuid heeft daar maar vier tot zes dagen voor nodig. Dit is vijf- tot achtmaal sneller dan normaal. De huidcellen zijn dus niet rijp en schilferen af.
Psoriasis is erfelijk in 'aanleg'. Dit betekent dat je tijdens je leven de kans hebt om psoriasis te ontwikkelen maar toch is dit niet noodzakelijk het geval. Een belangrijke vraag die gesteld wordt bij deze huidaandoening is of de ziekte besmettelijk is. Het antwoord hierop is neen. Psoriasis is niet besmettelijk, dus contact met de patiënt is volkomen ongevaarlijk.