Qualy Plus, een pilootproject

Project ‘QUALY PLUS’: Meer kwaliteit van zorg voor patiënten met psoriasis

Het doel van het onderzoek ‘QUALY PLUS’ is onderzoeken hoe de kwaliteit van de psoriasiszorg kan worden geoptimaliseerd binnen de huisartsgeneeskunde en de eerste lijn en dit door toepassing van een geïntegreerd concept van zorg. Het onderzoek wil nagaan wat het effect is van een geïntegreerd concept van psoriasiszorg op de tevredenheid van de patiënt, de kwaliteit van de samenwerking tussen de betrokken professionele hulpverleners en de kennis van de huisarts m.b.t psoriasis. Door een gerichte educatie in de thuissituatie door een verpleegkundige wordt gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt en het bevorderen van de therapietrouw. Het project ‘QUALY PLUS’ is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep Huisartsgeneeskunde & Chronische Zorg), De Psoriasis Liga Vlaanderen, het Wit-Gele Kruis Vlaanderen en Leo Pharma. In het project zullen zowel patiënten die reeds langdurig psoriasis hebben alsook patiënten met een recente diagnose worden opgenomen. Het project is gestart is 2016, en de resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2017.

Voor meer informatie kan je terecht bij: Prof. Dr. Liesbeth Borgermans, vakgroep Huisartsgeneeskunde & Chronische zorg, liesbeth.borgermans@vub.ac.be  

 logo-witgelekruisvlbr_2016       leo_logo_black_rgb         logo_psonieuw     vub_logo_compact

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bericht toegevoegd op 13/09/2016